2012 yılında kurulan CRK PLANLAMA, şehir ve bölge planlama sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda, bölgesel ölçekte çevre düzeni planları, korunan alanlar için uzun devreli gelişme planları ve yönetim planları ile kentsel ölçekte imar planları ve kentsel tasarım projeleri üretilmektedir. Planlama çalışmaları dışında ekolojik-biyolojik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik verilere yönelik araştırma projeleri de hazırlanmaktadır.

CRK PLANLAMA, planlama sektöründe ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek kendini sürekli olarak geliştirmeyi ve bu gelişimi üretilen plan ve projelere aktararak, yaşanabilir kentsel ve kırsal çevre oluşumu ile doğa korumaya katkı sağlamayı kuruluş amacı olarak benimsemiştir.