• Bölgesel Ölçekte Planlama Projeleri
  • Çevre Düzeni Planları
  • Milli Park ve Tabiat Parkları Uzun Devreli Gelişme Planları
  • Sulak Alan Yönetim Planları
  • Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları Gelişme Planları
 • Kentsel Ölçekte Planlama ve Tasarım Projeleri
  • Her Tür ve Ölçekte İmar Planları
  • Kentsel Tasarım Projeleri
 • Araştırma Projeleri
  • Doğal Kaynak Envanter Araştırma Projeleri
  • Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Araştırma Projeleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemi Projeleri
  • Veritabanı Hazırlama Projeleri
  • Tematik Harita Hazırlama Projeleri