Gaziantep İli’nin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme İşi
Kurum/Kuruluş :
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Gaziantep Şube Müdürlüğü
Proje Süresi :
01.08.2018 - 15.04.2019
Alan Büyüklüğü :
657505 Hektar
İl :
Gaziantep
Ana Kaynak Değerleri :
Flora ve fauna türleri, korunması gereken ekosistemler ve habitatlar
Proje Çıktıları :
Flora ve fauna envanteri, izlenecek flora ve fauna türleri ile özellikli alanlar, izleme planları
Fırat Kaplumbağası Tür Eylem Planı Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi
Kurum/Kuruluş :
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Gaziantep Şube Müdürlüğü
Proje Süresi :
25.04.2017 - 21.11.2017
Alan Büyüklüğü :
İl :
Gaziantep
Ana Kaynak Değerleri :
Fırat Kaplumbağası
Proje Çıktıları :
Türün dağılış, davranış ve yıllık aktivitelerine ait izleme verileri, yayılış haritaları
Ankara İli, Sincan İlçesi, Zir Vadisi Doğal Sit Alanı Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu
Kurum/Kuruluş :
ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi
Proje Süresi :
20.05.2016 - 20.05.2017
Alan Büyüklüğü :
1013 Hektar
İl :
Ankara
Ana Kaynak Değerleri :
Endemik bitki türleri, meşe ormanları, peri bacaları
Proje Çıktıları :
"Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar"da tanımlanan yeni koruma statüleri
123