Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı
Kurum/Kuruluş :
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü
Proje Süresi :
24.08.2016 - 06.04.2018
Alan Büyüklüğü :
12 Hektar
İl :
Antalya
Ana Kaynak Değerleri :
Kızılçam ormanları, sahil şeridi
Plan Çıktıları :
Koruma bölgeleri, kır evleri, günübirlik kullanım alanı, giriş kontrol noktası
Sülüklügöl Tabiat Parkı Gelişme Planı
Kurum/Kuruluş :
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü
Proje Süresi :
03.08.2015 - 26.10.2018
Alan Büyüklüğü :
810 Hektar
İl :
Bolu
Ana Kaynak Değerleri :
Sülüklügöl, Kavaklı Göl, Pis Gölü, zengin orman varlığı, endemik bitki türleri
Plan Çıktıları :
Koruma-kullanma bölgeleri, günübirlik kullanım alanı, tanıtım birimi, tur güzergahları
Sarıkamış-Soğuksu Tabiat Parkı Gelişme Planı
Kurum/Kuruluş :
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürlüğü
Proje Süresi :
17.12.2014 - 26.01.2017
Alan Büyüklüğü :
11 Hektar
İl :
Kars
Ana Kaynak Değerleri :
Sarıçam ormanları
Plan Çıktıları :
Koruma bölgeleri, günübirlik kullanım alanı, konaklama tesisleri, giriş kontrol noktası