TRA2 Bölge Planı'nda Kullanılmak Üzere Mevcut Durum ve Gelişim Haritalarının Hazırlanması Projesi
Kurum/Kuruluş :
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)
Proje Süresi :
20.06.2013 - 25.06.2013
Alan Büyüklüğü :
29.779 km2
İl :
Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır
Proje Çıktıları :
Nüfus ve demografi, tarım, sanayi, ulaşım, turizm ve çevre sektörlerinde mevcut durum ve gelişim haritaları
TRA2 Bölgesi İlleri Tur Güzergahları Veritabanı ve Haritalarının Hazırlanması Projesi
Kurum/Kuruluş :
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA)
Proje Süresi :
15.03.2013 - 15.04.2013
Alan Büyüklüğü :
29.779 km2
İl :
Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır
Proje Çıktıları :
Farklı ölçeklerde 66 adet tur güzergahı haritası
Tuzla-Palas Gölü Sulak Alan Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Alt Projesi Veritabanı ve Tematik Haritaların Hazırlanması Projesi
Kurum/Kuruluş :
Anadolu Doğa ve Kültür Koruma Kooperatifi (ANADOKU)
Proje Süresi :
01.10.2012 - 15.12.2012
Alan Büyüklüğü :
47.855 Hektar
İl :
Kayseri
Ana Kaynak Değerleri :
Tuzla-Palas Gölü, flora ve fauna çeşitliliği
Proje Çıktıları :
Veritabanı, tematik haritalar (sınırlar, korunan alanlar, mülkiyet, jeoloji, toprak kabiliyeti, hidrojeoloji, flora-fauna, EUNIS habitat sınıfları, arazi kullanımı, sentez)
1